torsdag 26 mars 2009

Tankar kring jämställdhet

De senaste 10-20 åren har vi i västvärlden sätt en strävan från många olika håll om en ökad jämlikhet bland mannen och kvinnan. Det har lyckats, inte alltid, men diskussionen har kommit långt, men frågan är hur lång tid det kommer ta innan mannen tar ett steg åt sidan och ger kvinnan mer utrymme? Kanske aldrig… Vi alla strävar efter jämlikhet i samhället, men vi får inte glömma att vi trots allt är olika, och kanske är det just på den punkten alla jämlikhetssträvare har misslyckats – Hur ska vi få alla olika människor att bli mer jämlika? Ganska svårt att ha det som utgångspunkt…

Nu var det inte jämlikhet jag skulle diskutera – Utan kvinnan som en nedtryckt varelse som när hon har utnyttjats visats sig vara en väldigt underskattad varelse.

Utgår vi från den Assyriska kvinnan kan vi bara konstatera att fortfarande är hon en varelse som är förtryckt. Är det inte från hemmet så kommer förtrycket från institutionerna (Kyrkan). Det finns människor som vill försvara kyrkans patriarkala ställning bland det Assyriska folket - Men tyvärr är denna konservativa ställning väldigt farlig och enbart bakåtsträvande, vilket vårt folks situation idag borde vara ett bevis på.

Jag skrev att kvinnan är en underskattad varelse, det stämmer, men, kvinnan kan också vara blind många gånger. Det vet mannen om, här tänker jag bland annat på vilken utveckling vi ser idag i våra institutioner. Har den patriarkala kyrkan insätt kvinnans styrka och försöker fånga henne innan det är för sent? Det är ett faktum, ordförande posten i många kyrkoförsamlingar har bytts till kvinnor? Beror det enbart på kvinnans frigörelse bland Assyrier?

Nej, än har vi inte sett någon generell frigörelse hos den assyriska kvinnan. Kvinnan ses många gånger som en varelse med endast en framtida roll – Hemmafru. Det finns få riktigt självständiga kvinnor bland oss assyrier som lever ihop med en assyrisk man. De duktiga självständiga kvinnorna har ofta fått söka sig till att hitta en man bland andra folkslag.
Detta är ett tydligt exempel på hur kvinnan fortfarande förtrycks bland oss assyrier.

Ett led i att råda bot på detta förtryck är att förändra vår patriarkala kyrka som dessutom lider av andra problem. Så länge vi se kontrolleras av kyrkan kommer vi inte se någon förändring utan enbart en försämring för det Assyriska folket. Kanske ligger just förändringen i kvinnans händer?

På tal om kvinnor – Ghandi känner många till som en frihetskämpe. Han stred för sin under många år och gav aldrig upp, tyvärr fick han själv aldrig uppleva Indiens självständighet. Det intressanta ligger i hur han lyckades fånga en hel nations uppmärksamhet – Nu är det inte bara en faktor som låg bakom Ghandis lyckade ”marknadsföring” – En viktig faktor låg dock i att Ghandi charmade kvinnorna och fick dom på sin sida, tillsammans med kvinnorna skapades sedan en hel folkrörelse.

Vi fick se nästan en likadan utveckling i Liberia. Landet hade länge trassats sönder av inbördeskrig, tills kvinnorna och alla mödrar fick nog. Kvinnorna gick ihop, oavsett religion och kämpade för att männen skulle gå med på vapenvila – Vackert!

Med andra ord, kvinnan är underskattad, men det gäller också att väcka varelsen innan det är för sent…

/Assyriske Immanuel Kant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar