tisdag 10 mars 2009

Och så var det assyrierna…

Assyriernas/syrianernas/kaldéernas ohållbara situation i Irak har hamnat utanför medias intresse och strålkastarljus. Att Irak nästan tömts på sin ursprungsbefolkning är det tydligen inte något större nyhetsvärde i.

Innan USA tillsammans med sina allierade inledde sin offensiv mot Irak 2003, utgjorde assyrierna 3 procent av Iraks befolkning. Av de som flytt ur Irak sedan kriget startade utgör assyrierna en tredjedel av dessa. En ren tillfällighet?

Syrien har tillsammans med Jordanien tagit emot flest irakiska flyktingar. Syriens irakiska flyktingar består av omkring 40 procent kristna assyrier. Slump?

Är det inte det minsta anmärkningsvärt att den assyriska befolkningen i Irak mer än halverats på ett drygt årtionde sedan 1990-talets början? Höjer det inga ögonbryn överhuvudtaget?

Våldet mot assyrierna i Irak har inte visat några gränser. Det handlar om organiserade mord och andra våldshandlingar direkt riktade mot assyrierna i syfte att skrämma iväg dem. Många har fått leva med ultimatumet att konvertera till islam eller dö.

Flera religiösa ledare, som präster och en biskop, har kidnappats och mördats av muslimska attentatsmän i Irak. Dessa kallblodiga mord på religiösa ledare är jämbördigt med politiska mord. Varför? Assyriernas försök till politisk aktivitet bekämpas flitigt från många håll och endast deras religiösa bekännelse accepteras, inte den nationella strävan, av den anledningen har religiösa ledare fått agera representanter åt folket. Som bekant brukar det tillhöra politikers arbetsuppgifter. Därför.

Assyrierna benämns många gånger enbart som kristna och inte efter sin etniska tillhörighet. Detta är en medveten strategi som tydligen även smittat reportrar; i DN.se kunde man läsa följande i en artikel av Michael Winiarski: ” FLERA AV IRAKS ETNISKA GRUPPER gör anspråk på Kirkuk: araber, turkmener, kurder och kristna.” (Läs artikeln här.
Oftast är tanken bakom detta att den etniska assyriska gruppen ska assimileras bland kurder eller araber och således i framtiden enbart benämnas som kristna kurder/araber.

Winiarski kan omöjligt vara så pass okunnig att han verkligen tror att kristna är en ETNISK grupp.

Assyrierna är främst koncentrerade i Ninveh-slätten som är belägen i norra Irak. Det internationella samfundet måste sätta ner foten och göra detta område till en frizon för assyrierna. Såsom samfundet agerade när kurderna behövde skyddas från Saddam Hussein bör man nu agera för assyriernas säkerhet. Varför det ska vara annorlunda för assyrierna finns det inget godtagbart argument till.
Kurdiska partier som KDP arbetar kraftfullt för att förhindra en assyrisk frizon i Ninveh-slätten samt en assyrisk nationell etablering i området och organisering i form av politiska partier och tv-kanaler.

I Ninveh-slätten finns den självständiga tv-kanalen Ashur som upprepade gånger blivit tvingad att lägga ned sin verksamhet på grund av förföljelser mot de anställda och sabotage av produktionen.
Bakom dessa attacker står kurdisk milis som tillhör KDP (Kurdistans demokratiska parti).

Detta är en ytterst allvarlig och akut situation. Iraks ursprungsbefolkning har hamnat i kläm mellan kurder och araber som båda gör allt i sin makt för att förhindra en assyrisk aktivitet, och det med framgång.

Men tragiskt nog verkar det inte finnas något nyhetsvärde i detta.
Så media tiger liksom de politiska styrena som säger sig vara beskyddare av de mänskliga rättigheterna.
Och så var det assyrierna, men inte om denna ohållbara situation får fortskrida obehindrat.

/Sofisten

2 kommentarer:

  1. Det stämmer inte det som du säger om KDP, de har flera gånger förespråkat en kristen autonomi i södra Kurdistan.

    http://www.beyan.net/nyheter-artikel.aspx?id=579

    SvaraRadera
  2. Jag är medveten att de uttalat sig positivt om en kristen autonomi, men det är dags att ta det till handling också och lägga ner dubbelspelet. Jag hoppas de gör sanning av sina ord. Time will tell

    /Sofisten

    SvaraRadera