torsdag 26 mars 2009

Tankar kring jämställdhet

De senaste 10-20 åren har vi i västvärlden sätt en strävan från många olika håll om en ökad jämlikhet bland mannen och kvinnan. Det har lyckats, inte alltid, men diskussionen har kommit långt, men frågan är hur lång tid det kommer ta innan mannen tar ett steg åt sidan och ger kvinnan mer utrymme? Kanske aldrig… Vi alla strävar efter jämlikhet i samhället, men vi får inte glömma att vi trots allt är olika, och kanske är det just på den punkten alla jämlikhetssträvare har misslyckats – Hur ska vi få alla olika människor att bli mer jämlika? Ganska svårt att ha det som utgångspunkt…

Nu var det inte jämlikhet jag skulle diskutera – Utan kvinnan som en nedtryckt varelse som när hon har utnyttjats visats sig vara en väldigt underskattad varelse.

Utgår vi från den Assyriska kvinnan kan vi bara konstatera att fortfarande är hon en varelse som är förtryckt. Är det inte från hemmet så kommer förtrycket från institutionerna (Kyrkan). Det finns människor som vill försvara kyrkans patriarkala ställning bland det Assyriska folket - Men tyvärr är denna konservativa ställning väldigt farlig och enbart bakåtsträvande, vilket vårt folks situation idag borde vara ett bevis på.

Jag skrev att kvinnan är en underskattad varelse, det stämmer, men, kvinnan kan också vara blind många gånger. Det vet mannen om, här tänker jag bland annat på vilken utveckling vi ser idag i våra institutioner. Har den patriarkala kyrkan insätt kvinnans styrka och försöker fånga henne innan det är för sent? Det är ett faktum, ordförande posten i många kyrkoförsamlingar har bytts till kvinnor? Beror det enbart på kvinnans frigörelse bland Assyrier?

Nej, än har vi inte sett någon generell frigörelse hos den assyriska kvinnan. Kvinnan ses många gånger som en varelse med endast en framtida roll – Hemmafru. Det finns få riktigt självständiga kvinnor bland oss assyrier som lever ihop med en assyrisk man. De duktiga självständiga kvinnorna har ofta fått söka sig till att hitta en man bland andra folkslag.
Detta är ett tydligt exempel på hur kvinnan fortfarande förtrycks bland oss assyrier.

Ett led i att råda bot på detta förtryck är att förändra vår patriarkala kyrka som dessutom lider av andra problem. Så länge vi se kontrolleras av kyrkan kommer vi inte se någon förändring utan enbart en försämring för det Assyriska folket. Kanske ligger just förändringen i kvinnans händer?

På tal om kvinnor – Ghandi känner många till som en frihetskämpe. Han stred för sin under många år och gav aldrig upp, tyvärr fick han själv aldrig uppleva Indiens självständighet. Det intressanta ligger i hur han lyckades fånga en hel nations uppmärksamhet – Nu är det inte bara en faktor som låg bakom Ghandis lyckade ”marknadsföring” – En viktig faktor låg dock i att Ghandi charmade kvinnorna och fick dom på sin sida, tillsammans med kvinnorna skapades sedan en hel folkrörelse.

Vi fick se nästan en likadan utveckling i Liberia. Landet hade länge trassats sönder av inbördeskrig, tills kvinnorna och alla mödrar fick nog. Kvinnorna gick ihop, oavsett religion och kämpade för att männen skulle gå med på vapenvila – Vackert!

Med andra ord, kvinnan är underskattad, men det gäller också att väcka varelsen innan det är för sent…

/Assyriske Immanuel Kant

tisdag 10 mars 2009

Och så var det assyrierna…

Assyriernas/syrianernas/kaldéernas ohållbara situation i Irak har hamnat utanför medias intresse och strålkastarljus. Att Irak nästan tömts på sin ursprungsbefolkning är det tydligen inte något större nyhetsvärde i.

Innan USA tillsammans med sina allierade inledde sin offensiv mot Irak 2003, utgjorde assyrierna 3 procent av Iraks befolkning. Av de som flytt ur Irak sedan kriget startade utgör assyrierna en tredjedel av dessa. En ren tillfällighet?

Syrien har tillsammans med Jordanien tagit emot flest irakiska flyktingar. Syriens irakiska flyktingar består av omkring 40 procent kristna assyrier. Slump?

Är det inte det minsta anmärkningsvärt att den assyriska befolkningen i Irak mer än halverats på ett drygt årtionde sedan 1990-talets början? Höjer det inga ögonbryn överhuvudtaget?

Våldet mot assyrierna i Irak har inte visat några gränser. Det handlar om organiserade mord och andra våldshandlingar direkt riktade mot assyrierna i syfte att skrämma iväg dem. Många har fått leva med ultimatumet att konvertera till islam eller dö.

Flera religiösa ledare, som präster och en biskop, har kidnappats och mördats av muslimska attentatsmän i Irak. Dessa kallblodiga mord på religiösa ledare är jämbördigt med politiska mord. Varför? Assyriernas försök till politisk aktivitet bekämpas flitigt från många håll och endast deras religiösa bekännelse accepteras, inte den nationella strävan, av den anledningen har religiösa ledare fått agera representanter åt folket. Som bekant brukar det tillhöra politikers arbetsuppgifter. Därför.

Assyrierna benämns många gånger enbart som kristna och inte efter sin etniska tillhörighet. Detta är en medveten strategi som tydligen även smittat reportrar; i DN.se kunde man läsa följande i en artikel av Michael Winiarski: ” FLERA AV IRAKS ETNISKA GRUPPER gör anspråk på Kirkuk: araber, turkmener, kurder och kristna.” (Läs artikeln här.
Oftast är tanken bakom detta att den etniska assyriska gruppen ska assimileras bland kurder eller araber och således i framtiden enbart benämnas som kristna kurder/araber.

Winiarski kan omöjligt vara så pass okunnig att han verkligen tror att kristna är en ETNISK grupp.

Assyrierna är främst koncentrerade i Ninveh-slätten som är belägen i norra Irak. Det internationella samfundet måste sätta ner foten och göra detta område till en frizon för assyrierna. Såsom samfundet agerade när kurderna behövde skyddas från Saddam Hussein bör man nu agera för assyriernas säkerhet. Varför det ska vara annorlunda för assyrierna finns det inget godtagbart argument till.
Kurdiska partier som KDP arbetar kraftfullt för att förhindra en assyrisk frizon i Ninveh-slätten samt en assyrisk nationell etablering i området och organisering i form av politiska partier och tv-kanaler.

I Ninveh-slätten finns den självständiga tv-kanalen Ashur som upprepade gånger blivit tvingad att lägga ned sin verksamhet på grund av förföljelser mot de anställda och sabotage av produktionen.
Bakom dessa attacker står kurdisk milis som tillhör KDP (Kurdistans demokratiska parti).

Detta är en ytterst allvarlig och akut situation. Iraks ursprungsbefolkning har hamnat i kläm mellan kurder och araber som båda gör allt i sin makt för att förhindra en assyrisk aktivitet, och det med framgång.

Men tragiskt nog verkar det inte finnas något nyhetsvärde i detta.
Så media tiger liksom de politiska styrena som säger sig vara beskyddare av de mänskliga rättigheterna.
Och så var det assyrierna, men inte om denna ohållbara situation får fortskrida obehindrat.

/Sofisten